2. a 3. závod žebříčku B Morava
7. a 8. závod Hanáckého žebříčku jaro
6. závod Jihomoravské ligy 1.-2.6. 2019, Otaslavice

Mapa

Sobotní i nedělní mapa vznikla během podzimu 2018 a jara 2019. Mapoval Bob Háj.

8.3.2019

22.4.2019


Slovo mapaře

Prostor Obrova noha, o ploše cca 5,5 km2 se nachází na východním okraji Vojenského újezdu Březina, mezi obcemi Kobylničky, Otaslavice a Sněhotice. Donedávna byl součástí vojenského prostoru a pro veřejnost byl uzavřen. V rámci restitucí byl navrácen rodu Belcredi a díky vstřícnosti pana hraběte je nyní přístupný, jak veřejnosti, tak organizování OB závodů. Jde tedy o panenský prostor, kam se my orienťáci nyní podíváme poprvé.

Prostor se nachází v nadmořské výšce kolem 300 - 400 m.n.m. Nejvyšší kopec, plochý vrchol U chaloupky má 413 m. Ovšem přibližně v jedné třetině prostor protíná hluboké, místy docela divoké, meandrovité údolí říčky Brodečky, lemované prudkými stráněmi se skalami a balvanitými poli. Na východní straně ústící do údolí k obci Otaslavice, kde se nachází krásné, nově zrekonstruované koupaliště, centrum závodu. Ani na úbočích a temenech kopců jak na severní, tak na jižní straně údolí, není v lese nouze o spoustu situačních a drobných terénních prvků a velmi pestrou porostovou mozaiku. Stavitelé tratí zde mohou připravit skutečně velmi zajímavé tratě s různými volbami, střídáním tempa a orientačních technik.

Lesní porosty jsou druhově pestré, listnaté, smíšené, … a samozřejmě i smrkové partie. Ty jsou z velké části poškozeny suchem a kůrovcem. V některých místech, na severním okraji prostoru, byly nedávno provedeny rozsáhlejší těžby, zachycené v mapě. Jinde zůstávají suché porosty smrků zatím stát. Po dohodě se správcem lesa nebudou do termínu závodu v prostoru prováděny žádné větší těžby.

Zajímavostí je lokalita hradiště Obrova noha, která dává prostoru název. Jde o místo osídlené již od doby kamenné, po slovanské osídlení. V terénu jsou znatelné linie valů opevnění hradiště.

Prostor Obrova noha je až překvapivě zajímavý orientační terén. Přeji všem orienťákům, jak závodníkům, tak pořadatelům, aby se vše podařilo, jak má a aby závod v tomto prostoru byl pro všechny krásným zážitkem.

Bob Háj